top of page

2023 оноо хамтдаа төлөвлөе

  • 1Day

2012 оноос хойш дэлхийн 61 улсад ашиглагдаж, 51 хэлээр жил бүр орчуулагдан гардаг Compass new year хэмээх гарын авлагыг ашиглаж, өнгөрсөн жилээ дүгнэж, ирэх жилээ төлөвлөх болно оо. Сургагч багш: Д.Одонтуяа /Дижитал шийдэл салбарын гишүүн/ Сургалтын агуулга: Өнгөрсөн жилээ эргэж харж, гол үйл явдлыг ялгаж ойлгох, алдаа онооноосоо суралцах, амжилтаараа бахархах, уучлах, мартах орхиж явуулж, өнгөрсөн жилээ үдэх Ирэх жилээ тодорхойлох Ирэх жилийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд оролцохдоо анхаарах зүйлс: Өөртөө тав тухтай орчин бүрдүүлэх Сургалтанд бүртгүүлсэн хүмүүст очих, ирэх жил дэвтэрийн онлайн хувилбарыг хэвлэж бэлтгэсэн байх Сургалтандаа суухдаа өнгөрсөн жилийн календар эсвэл утсан дээрх зургууд (өнгөрсөн жилд юу юу болсныг эргэн санах, харах боломжтой зүйлсийг байлгах) Сургалтанд бүртгүүлэх холбоос: https://forms.gle/ZLACQ1tAX7cuKv436

Төлбөр

MNT 39,900.00

Хуваалцах

Already a participant? Log in

bottom of page