top of page

И-баримт"-ийн тухай

  • 12Weeks

"И-баримтын тухай" сургалт Сургалтаар: - Ebarim.mn дээр өөрөө бие даан ажиллаж орлого болон нэхэмжиллэх шивэх, устгах, ангилаж сурна - Ebarim.mn дээрээс бүх орлого болон худалдан авалтын баримтаа харж, хянаж, мэдээлэлийг татаж авч хадгалах чадвартай болно - Ebarim.mn худалдан авалтын баримтаа шүүж, дутуу баримтаа олж, баримтжуулах алхамыг хийхэд туслана. - Ebarim.mn татвар руу баримттай холбоотой алдаа, зөрүүг арилгах хүсэлт явуулж сурна - Бизнесийн үйл ажиллагаагаа баримтжуулах арга замыг олж авна. Сургагч багш: Э.Түмэндэмбэрэл /Санхүү, нягтлан бодлох бүртгэл салбарын ментор/ Бүртгүүлэх: https://forms.gle/dPVjh99Fqbw1ikAX6

Төлбөр

MNT 39,900.00

Хуваалцах

Already a participant? Log in

bottom of page