top of page

Сургалтыг үр дүнтэй орох арга зүй

  • 12Weeks

"Сургалтыг үр дүнтэй орох арга зүй" сургалт Сургалтаар: Хүнд чиглүүлэг өгөх, үүрэг даалгавар хуваарилах, аливааг зааж сургахад нэн чухал суралцах хэв маягийн тухай танилцуулах ба хүн бүрийн хэв маягт тохируулан хэрхэн үр дүнтэй сургалт орох арга зүйг заана. Цаашид энэхүү арга зүйг ажил, хамтрагч, үр хүүхдүүддээ ч ашиглан бусдыг үр дүнтэй сургах чадвартай болно. Сургагч багш: Б.Цэрэннадмид /Хүний нөөц салбарын ментор/ Бүртгүүлэх: https://forms.gle/i7MbRRZ74ZtEtmaA6 /Сургалтыг 3 сарын турш нөхөж үзэх боломжтой/

Төлбөр

MNT 39,900.00

Хуваалцах

Already a participant? Log in

bottom of page