top of page

Сургалтууд

Манай академиас зарлагдаж буй сургалтууд

Цахим ур чадварууд

Мэдээллийн технологи болон интернэтийг ашиглан контент мэдээлэл хайх, үнэлэх, үүсгэх, дүн шинжилгээ хийх, бусадтай хуваалцах ур чадварыг цахим ур чадвар гэнэ. 

2.jpg

Бичиг баримт боловсруулах, хуваалцах, удирдах чадвар

3.jpg

Хайлт судалгаа хийх чадвар

5.jpg

Цахим ёс зүйтэй байх чадвар

1_edited_edited.jpg

Дүн шинжилгээ, анализ хийх

Виртуал менежер бэлтгэх 6 сарын хөтөлбөрийн багш нар

bottom of page